Philippines mở thí điểm 120 trường học trực tiếp

Philippines đóng cửa các trường học từ tháng 3.2020. Ảnh: AFP
Philippines đóng cửa các trường học từ tháng 3.2020. Ảnh: AFP
Philippines đóng cửa các trường học từ tháng 3.2020. Ảnh: AFP
Lên top