Philippines mở cửa lại cho một số khách du lịch nước ngoài

Philippines thông báo sẽ mở cửa lại trong 2 tuần đầu tháng 12. Ảnh: AFP.
Philippines thông báo sẽ mở cửa lại trong 2 tuần đầu tháng 12. Ảnh: AFP.
Philippines thông báo sẽ mở cửa lại trong 2 tuần đầu tháng 12. Ảnh: AFP.
Lên top