Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Philippines lo ngại Trung Quốc bắt đầu xây dựng ở bãi cạn Scarborough