Philippines lệnh sơ tán khẩn khi bão mạnh nhất thế giới năm 2020 sắp đổ bộ

Lực lượng cứu hỏa đang dọn một cây bật gốc chắn ngang đường sau bão Molave đổ bộ vào thị trấn Pola, tỉnh Oriental Mindoro, Philippines. Ảnh: AFP.
Lực lượng cứu hỏa đang dọn một cây bật gốc chắn ngang đường sau bão Molave đổ bộ vào thị trấn Pola, tỉnh Oriental Mindoro, Philippines. Ảnh: AFP.
Lực lượng cứu hỏa đang dọn một cây bật gốc chắn ngang đường sau bão Molave đổ bộ vào thị trấn Pola, tỉnh Oriental Mindoro, Philippines. Ảnh: AFP.
Lên top