Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Philippines không muốn bị đối xử như "cậu em da nâu bé nhỏ" của Mỹ