Philippines: Khai thác trái phép vỏ sò khổng lồ trị giá 25 triệu USD

Một số vỏ sò khổng lồ khai thác trái phép ở Philippines. Ảnh: An ninh biển Philippines
Một số vỏ sò khổng lồ khai thác trái phép ở Philippines. Ảnh: An ninh biển Philippines
Một số vỏ sò khổng lồ khai thác trái phép ở Philippines. Ảnh: An ninh biển Philippines
Lên top