Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Philippines hứa điều tra giết người bừa bãi, đổi lấy viện trợ quân sự Mỹ