Philippines: Hình ảnh và những thiệt hại đầu tiên từ bão Kammuri

Cây cối nghiêng ngả khi bão Tisoy đổ bộ vào Gamay. Ảnh: Reuters.
Cây cối nghiêng ngả khi bão Tisoy đổ bộ vào Gamay. Ảnh: Reuters.
Cây cối nghiêng ngả khi bão Tisoy đổ bộ vào Gamay. Ảnh: Reuters.
Lên top