Philippines giết hàng trăm nghi phạm ma tuý, quan chức cũng không thoát