Philippines "có lợi" khi Trung Quốc bác tòa án LHQ