Philippines “bỏ rơi” Mỹ, sẽ tập trận với Nga và Trung Quốc