Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Philippines “bắt tay” với Trung Quốc ở Scarborough