Phiến quân tố chính quyền Syria vi phạm trắng trợn