Phiến quân thân IS đột nhập trường học, bắt cóc con tin Philippines

Phiến quân thân IS đột nhập trường học, bắt cóc con tin sáng 21.6. Ảnh: Reuters
Phiến quân thân IS đột nhập trường học, bắt cóc con tin sáng 21.6. Ảnh: Reuters
Phiến quân thân IS đột nhập trường học, bắt cóc con tin sáng 21.6. Ảnh: Reuters