Phiến quân Syria nói về lời "dụ dỗ" mở đường sống của Nga

Khói bốc lên sau các trận giao tranh ở Đông Ghouta. Ảnh: Reuters
Khói bốc lên sau các trận giao tranh ở Đông Ghouta. Ảnh: Reuters
Khói bốc lên sau các trận giao tranh ở Đông Ghouta. Ảnh: Reuters