Phiến quân nã pháo bất ngờ, Nga tổn thất chưa từng thấy ở Syria

Cuộc tấn công diễn ra vài ngày sau khi ông Vladimir Putin thăm căn cứ không quân Khmeimim. Ảnh: Anadolu/Getty Images
Cuộc tấn công diễn ra vài ngày sau khi ông Vladimir Putin thăm căn cứ không quân Khmeimim. Ảnh: Anadolu/Getty Images
Cuộc tấn công diễn ra vài ngày sau khi ông Vladimir Putin thăm căn cứ không quân Khmeimim. Ảnh: Anadolu/Getty Images
Lên top