Phiên dịch viên ông Kim Jong-un gây bão với khoảnh khắc ở ga Đồng Đăng

Phiên dịch viên của ông Kim Jong-un vội chạy ra làm nhiệm vụ. Ảnh: RT.
Phiên dịch viên của ông Kim Jong-un vội chạy ra làm nhiệm vụ. Ảnh: RT.
Phiên dịch viên của ông Kim Jong-un vội chạy ra làm nhiệm vụ. Ảnh: RT.
Lên top