Phía nam Việt Nam gần như ngập dưới nước ở đỉnh triều năm 2050

Nước lũ ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.
Nước lũ ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.
Nước lũ ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.
Lên top