Phi hạt nhân hóa, Triều Tiên sợ có kết cục như Libya và Iraq

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng phu nhân. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng phu nhân. Ảnh: Reuters
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng phu nhân và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng phu nhân. Ảnh: Reuters
Lên top