Phi hành gia trong sứ mệnh Apollo 11 đưa con người lên mặt trăng qua đời

Ảnh phi hành đoàn Apollo 11 chụp tại Trung tâm Không gian Vũ trụ Kennedy năm 1969 gồm các phi hành gia Collins (giữa) với Neil Armstrong (trái) và Edwin E. "Buzz" Aldrin. Ảnh: AFP.
Ảnh phi hành đoàn Apollo 11 chụp tại Trung tâm Không gian Vũ trụ Kennedy năm 1969 gồm các phi hành gia Collins (giữa) với Neil Armstrong (trái) và Edwin E. "Buzz" Aldrin. Ảnh: AFP.
Ảnh phi hành đoàn Apollo 11 chụp tại Trung tâm Không gian Vũ trụ Kennedy năm 1969 gồm các phi hành gia Collins (giữa) với Neil Armstrong (trái) và Edwin E. "Buzz" Aldrin. Ảnh: AFP.
Lên top