Phi hành gia rước đuốc trên Trạm Vũ trụ ISS kỷ niệm khai mạc Paralympic

Các phi hành gia ISS kỷ niệm khai mạc Thế vận hội Paralympic Tokyo. Ảnh: Roscosmos
Các phi hành gia ISS kỷ niệm khai mạc Thế vận hội Paralympic Tokyo. Ảnh: Roscosmos
Các phi hành gia ISS kỷ niệm khai mạc Thế vận hội Paralympic Tokyo. Ảnh: Roscosmos
Lên top