Phi hành gia Nga, NASA từ Trạm vũ trụ Quốc tế trở về trái đất

Phi hành gia NASA Kate Rubins. Ảnh: NASA.
Phi hành gia NASA Kate Rubins. Ảnh: NASA.
Phi hành gia NASA Kate Rubins. Ảnh: NASA.
Lên top