Phi hành gia NASA trên Trạm Vũ trụ Quốc tế sắp phá kỷ lục không gian

Phi hành gia Mark Vande Hei của NASA trên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào tháng 6.2021. Ảnh: NASA
Phi hành gia Mark Vande Hei của NASA trên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào tháng 6.2021. Ảnh: NASA
Phi hành gia Mark Vande Hei của NASA trên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào tháng 6.2021. Ảnh: NASA
Lên top