Phi hành gia ISS chụp ảnh ngoạn ngục về rìa Trái đất

Bức ảnh ngoạn ngục về rìa Trái đất. Ảnh: ESA/NASA/T.Pesquet
Bức ảnh ngoạn ngục về rìa Trái đất. Ảnh: ESA/NASA/T.Pesquet
Bức ảnh ngoạn ngục về rìa Trái đất. Ảnh: ESA/NASA/T.Pesquet
Lên top