Phi hành gia ăn, ngủ, tắm, đi vệ sinh trên trạm vũ trụ như thế nào?

Bạn có bao giờ thắc mắc các phi hành gia sinh hoạt trong không gian như thế nào không? Ảnh: NASA
Bạn có bao giờ thắc mắc các phi hành gia sinh hoạt trong không gian như thế nào không? Ảnh: NASA
Bạn có bao giờ thắc mắc các phi hành gia sinh hoạt trong không gian như thế nào không? Ảnh: NASA
Lên top