Phi hành đoàn tỉ phú Jeff Bezos mang 2 vật phẩm ý nghĩa lên rìa vũ trụ

Tỉ phú Jeff Bezos sau khi trở về từ chuyến bay thành công lên rìa vũ trụ. Ảnh: Blue Origin
Tỉ phú Jeff Bezos sau khi trở về từ chuyến bay thành công lên rìa vũ trụ. Ảnh: Blue Origin
Tỉ phú Jeff Bezos sau khi trở về từ chuyến bay thành công lên rìa vũ trụ. Ảnh: Blue Origin
Lên top