Phì cười với danh tính "phi hành gia" canh gác trạm vũ trụ Trung Quốc

Một con bò nhồi bông đang "sinh sống" trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình: CCTV
Một con bò nhồi bông đang "sinh sống" trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình: CCTV
Một con bò nhồi bông đang "sinh sống" trên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình: CCTV
Lên top