Phi công British Airways toàn cầu đình công, hàng 145 nghìn hành khách ảnh hưởng

Phi công British Airways đình công toàn cầu. Ảnh: SCMP.
Phi công British Airways đình công toàn cầu. Ảnh: SCMP.
Phi công British Airways đình công toàn cầu. Ảnh: SCMP.
Lên top