Phe Tổng thống Trump nghi ngờ có 40.000 "phiếu kép" trong vụ kiện mới

Nhân viên bầu cử xử lý các lá phiếu chính thức tại cơ quan bầu cử quận Clark, Nevada. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử xử lý các lá phiếu chính thức tại cơ quan bầu cử quận Clark, Nevada. Ảnh: AFP.
Nhân viên bầu cử xử lý các lá phiếu chính thức tại cơ quan bầu cử quận Clark, Nevada. Ảnh: AFP.
Lên top