Phe Tổng thống Assad phản ứng với lệnh ngừng bắn Mỹ - Thổ ở đông bắc Syria

Damascus cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn được Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ công bố là không rõ ràng. Ảnh: Sputnik.
Damascus cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn được Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ công bố là không rõ ràng. Ảnh: Sputnik.
Damascus cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn được Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ công bố là không rõ ràng. Ảnh: Sputnik.
Lên top