Phe ông Trump kiện vượt cấp sau 2 lần kiểm phiếu vẫn thua ở Wisconsin

Cử tri Mỹ đi bầu cử ở Wisconsin. Kết quả kiểm phiếu lại ở Wisconsin cho thấy ông Donald Trump vẫn thua ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Cử tri Mỹ đi bầu cử ở Wisconsin. Kết quả kiểm phiếu lại ở Wisconsin cho thấy ông Donald Trump vẫn thua ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Cử tri Mỹ đi bầu cử ở Wisconsin. Kết quả kiểm phiếu lại ở Wisconsin cho thấy ông Donald Trump vẫn thua ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top