Phe ông Trump giữ lại 3 triệu đô tiền kiểm phiếu lại ở Wisconsin

Tổng thống Donald Trump chi 3 triệu USD để kiểm phiếu lại ở Wisconsin. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump chi 3 triệu USD để kiểm phiếu lại ở Wisconsin. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump chi 3 triệu USD để kiểm phiếu lại ở Wisconsin. Ảnh: AFP
Lên top