Phe ông Trump đẩy mạnh "mặt trận" mới nhằm đảo ngược kết quả bầu cử

Những người ủng hộ cổ vũ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động ủng hộ các ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa tại Valdosta, Georgia hôm 5.12. Ảnh: AFP.
Những người ủng hộ cổ vũ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động ủng hộ các ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa tại Valdosta, Georgia hôm 5.12. Ảnh: AFP.
Những người ủng hộ cổ vũ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động ủng hộ các ứng cử viên Thượng viện của đảng Cộng hòa tại Valdosta, Georgia hôm 5.12. Ảnh: AFP.
Lên top