Phe nổi dậy Syria luyện tập ở Idlib sẵn sàng nghênh chiến

Lên top