Phe đối lập Venezuela hé lộ quá trình lôi kéo tướng quân đội đảo chính

Chính trị gia đối lập Leopoldo Lopez phát biểu với báo giới từ nhà riêng Đại sứ Tây Ban Nha ở Caracas ngày 2.5.2019. Ảnh: Reuters
Chính trị gia đối lập Leopoldo Lopez phát biểu với báo giới từ nhà riêng Đại sứ Tây Ban Nha ở Caracas ngày 2.5.2019. Ảnh: Reuters
Chính trị gia đối lập Leopoldo Lopez phát biểu với báo giới từ nhà riêng Đại sứ Tây Ban Nha ở Caracas ngày 2.5.2019. Ảnh: Reuters
Lên top