Phe đối lập loan tin ông Navalny bị tịch thu nhà, đóng băng tài khoản

Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: AlKhaleej Today.
Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: AlKhaleej Today.
Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: AlKhaleej Today.
Lên top