Phe đối lập "lạc quan thận trọng" với vòng hòa đàm phán thứ 6 về Syria

Vòng đàm phán thứ 6 về hòa bình Syria đang diễn ra ở Kazakhstan. Ảnh: AFP
Vòng đàm phán thứ 6 về hòa bình Syria đang diễn ra ở Kazakhstan. Ảnh: AFP