Phe Cộng hòa hối luận tội Thống đốc New York vì nghi quấy rối tình dục

Thống đốc New York Andrew Cuomo. Ảnh: AFP
Thống đốc New York Andrew Cuomo. Ảnh: AFP
Thống đốc New York Andrew Cuomo. Ảnh: AFP
Lên top