Phe bảo thủ Hạ viện giục ông Trump không nhượng bộ, kiện đến cùng

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan của bang Ohio kêu gọi ông Donald Trump không nhượng bộ. Ảnh: AFP
Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan của bang Ohio kêu gọi ông Donald Trump không nhượng bộ. Ảnh: AFP
Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan của bang Ohio kêu gọi ông Donald Trump không nhượng bộ. Ảnh: AFP
Lên top