Phát triển bản đồ lũ lụt trực tuyến - công cụ đắc lực cho các nước

Lũ lụt trong thập kỷ qua ảnh hưởng cuộc sống của hơn nửa tỉ người, chủ yếu ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, gây ra thiệt hại gần 500 tỉ USD. Ảnh: AFP
Lũ lụt trong thập kỷ qua ảnh hưởng cuộc sống của hơn nửa tỉ người, chủ yếu ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, gây ra thiệt hại gần 500 tỉ USD. Ảnh: AFP
Lũ lụt trong thập kỷ qua ảnh hưởng cuộc sống của hơn nửa tỉ người, chủ yếu ở các nước có thu nhập thấp và trung bình, gây ra thiệt hại gần 500 tỉ USD. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top