Phát ngôn mạnh về thương chiến của tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun. Ảnh: Reuters.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun. Ảnh: Reuters.
Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun. Ảnh: Reuters.
Lên top