Phát kiến sửng sốt chế ngự những cơn bão có sức tàn phá hủy diệt

Công ty khởi nghiệp Nhật Bản chế tạo tuabin khai thác sức mạnh của bão. Ảnh: NASA
Công ty khởi nghiệp Nhật Bản chế tạo tuabin khai thác sức mạnh của bão. Ảnh: NASA
Công ty khởi nghiệp Nhật Bản chế tạo tuabin khai thác sức mạnh của bão. Ảnh: NASA
Lên top