Phát kiến nuôi sống 1 triệu người trên sao Hỏa

Minh hoạ con người sinh sống trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Minh hoạ con người sinh sống trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Minh hoạ con người sinh sống trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top