Phát kiến cung cấp thực phẩm cho con người trên sao Hỏa

Các nhà khoa học đang nghiên cứu thực đơn cho con người trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Các nhà khoa học đang nghiên cứu thực đơn cho con người trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Các nhà khoa học đang nghiên cứu thực đơn cho con người trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top