Phát hiện yếu tố tiềm ẩn những tác động đáng kể làm Trái đất nóng lên

Dòng chảy đại dương (hải lưu) có mặt ở khắp các đại dương trên Trái đất. Ảnh: NASA
Dòng chảy đại dương (hải lưu) có mặt ở khắp các đại dương trên Trái đất. Ảnh: NASA
Dòng chảy đại dương (hải lưu) có mặt ở khắp các đại dương trên Trái đất. Ảnh: NASA
Lên top