Phát hiện xưởng gốm La Mã cổ khổng lồ niên đại 1.800 năm ở Ba Lan

Các nhà khảo cổ Ba Lan đã phát hiện địa điểm sản xuất gốm lớn nhờ việc sử dụng từ kế. Ảnh: Dự án khảo cổ Krakow
Các nhà khảo cổ Ba Lan đã phát hiện địa điểm sản xuất gốm lớn nhờ việc sử dụng từ kế. Ảnh: Dự án khảo cổ Krakow
Các nhà khảo cổ Ba Lan đã phát hiện địa điểm sản xuất gốm lớn nhờ việc sử dụng từ kế. Ảnh: Dự án khảo cổ Krakow
Lên top