Phát hiện về chế độ ăn uống của con người cách đây 2.700 năm

Các nhà khoa học phát hiện ra con người đã làm pho mát xanh và bia cách đây 2.700 năm. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học phát hiện ra con người đã làm pho mát xanh và bia cách đây 2.700 năm. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học phát hiện ra con người đã làm pho mát xanh và bia cách đây 2.700 năm. Ảnh: AFP
Lên top