Phát hiện vật thể khổng lồ bí ẩn ở rìa Dải Ngân hà

Mô phỏng Dải Ngân hà với 4 nhánh xoắn ốc. Ảnh: NASA/Adler/U.Chicago/Wesleyan/JPL-Caltech
Mô phỏng Dải Ngân hà với 4 nhánh xoắn ốc. Ảnh: NASA/Adler/U.Chicago/Wesleyan/JPL-Caltech
Mô phỏng Dải Ngân hà với 4 nhánh xoắn ốc. Ảnh: NASA/Adler/U.Chicago/Wesleyan/JPL-Caltech
Lên top