Phát hiện tổ thần ưng California quý hiếm và cực kỳ nguy cấp ở Mỹ

Thần ưng California là loài chim lớn nhất Bắc Mỹ với sải cánh dài tới 3m. Ảnh: National Park Service
Thần ưng California là loài chim lớn nhất Bắc Mỹ với sải cánh dài tới 3m. Ảnh: National Park Service
Thần ưng California là loài chim lớn nhất Bắc Mỹ với sải cánh dài tới 3m. Ảnh: National Park Service
Lên top