Phát hiện tín hiệu vô tuyến lạ, bất thường gần trung tâm Dải Ngân hà

Trung tâm Dải Ngân hà dưới cái nhìn từ các kính viễn vọng không gian Chandra, Hubble và Spitzer của NASA. Ảnh: NASA
Trung tâm Dải Ngân hà dưới cái nhìn từ các kính viễn vọng không gian Chandra, Hubble và Spitzer của NASA. Ảnh: NASA
Trung tâm Dải Ngân hà dưới cái nhìn từ các kính viễn vọng không gian Chandra, Hubble và Spitzer của NASA. Ảnh: NASA
Lên top